სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი N3 (84), 2020

გია ცქიტიშვილი,
ქეთევან ტრაპაიძე