სახელოვნებო მეცნიერებების, მედიისა და მენეჯმენტის ფაკლუტეტის მიერ 2019 წელს ორგანიზებული 

XII სამეცნიერო კონფერენციის თავისუფალი თემების სექციის მასალები

მარიკა მამაცაშვილი

თეატროლოგი, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი.

 

ქეთევან ტრაპაიძე

კინომცოდნე, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

 

დავით ჯანდიერი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი, განათლების ადმინისტრირების მაგისტრი,

2019 წელს „სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი“, პროექტი „ინკლუზია და სპორტი“ – კონსულტანტი

ნერონ აბულაძე PDF

ანა მირიანაშვილი PDF

სოფიო ნადიბაიძე PDF

ილია ასიტაშვილი PDF

ანა ღვინიაშვილი PDF